dopravní terminál, Semily

architektonická studie, ve spolupráci s ateliérem ALEJ

kategorie:
architektura
& stavitelství
Dopravní terminál Semily je pojat jako integrovaný terminál bus – železnice a zahrnuje dnešní železniční nádraží a nově navrhované autobusové nádraží. Železniční nádraží bude modernizováno, bude vybudován podchod a nová boční nástupiště. Podchod bude sloužit i pro propojení části Podmoklic s městem. Společná odbavovací budova pro železnici a autobusy bude umístěna v západní části oválu, který slouží pro odjezdy autobusů. Budova má navržen obdélníkový půdorys s orientací prosklené čekárny směrem k jednotlivým stanovištím autobusů. Objekt je jednoduchý kvádr, který je půdorysně rozdělen na 3 části. První částí je kryté venkovní sezení v západní části. Další částí je prosklená čekárna pro možnost komfortního čekání na odjezd. Součástí je také informační přepážka a prostor trafiky. Poslední třetí částí jsou pomocné a provozní místnosti.