rodinný dům, Jenštejn

architektonická studie; 2008

kategorie:
architektura
& stavitelství
Při návrhu rodinného domu jsme se snažili maximálně respektovat podmínky lokality a přání investora. Rodinný dům se nachází na svažitém pozemku směrem k jihu. Hmota objektu využívá přírodní terén a objekt je zasazen do terénu. Opticky je hmota objektu jasně rozdělena na část obytnou (kámen, okna) a společenskou (dřevo, sklo). Obytné místnosti jsou situovány k jihu, zázemí objektu a komunikační prostory k severu a nachází se v zapuštěné části domu. V jihozápadní části domu je umístěn obývací pokoj s přímý výstupem na zahradu. Nejcennější jihozápadní část pozemku je ponechána jako zahrada a slouží pro relaxaci.