zastupitelský úřad, Washington

architektonická soutěž, ve spolupráci s Ing. Arch. Lédlem