základní škola, Odolena Voda

architektonická soutěž, 2. místo; 2009

Stávající podoba školy působí v současnosti značně nekompaktním dojmem. Jedním z našich hlavních výtvarných cílů bylo sjednocení vzhledu jednotlivých školních budov a jejich vzájemných vztahů jak z exteriéru tak z interiéru. Navrhli jsme významné zjednodušení vertikálního i horizontálního komunikačního propojení. Vznikla zde nová komunikační věž, která se stala dominantou školy. Dále jsme vytvořili nové víceúčelové reprezentativní atrium. Výtvarně jsme objekty sjednotily dřevěným obkladem v kombinaci se sklem. Hravost a orientaci v prostoru jsme vnesli použitím barevných částí fasád.