knihovna, Česká Lípa

architektonická studie; 2009

kategorie:
interiér
& design
Řešené prostory nové městské knihovny se nachází v kulturním centru Crystal na úrovni 1NP a 2NP ve stávajících nevyužívaných prostorách. Výsledné řešení dispozičního návrhu především ovlivnily provozní požadavky knihovny a podmínky provozovatele. V knihovně se nachází, mimo vlastního zázemí, oddělení dospělých čtenářů, oddělení dětí s hernou, čítárna se studovnou, víceúčelový sál a internet pro veřejnost. Cílem výtvarného řešení bylo, aby celý prostor působil jednotně, ale přitom jasně vymezoval funkční celky. Oživení prostoru pro dospělé je použitou písmenkovou grafikou na sloupech, u dětí je tato grafika obrázková.