Prohlášení o obsahu webu/Právní doložka

Veškerý obsah internetových stránek cervenyklobouk.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek byl získán ze zdrojů, které naše společnost Červený klobouk, s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Červený klobouk, s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek je průběžně obnovován a upravován.

Na internetových stránkách cervenyklobouk.cz jsou společností Červený klobouk, s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Červený klobouk, s.r.o.

Jakékoliv užití internetových stránek cervenyklouk.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek.

Společnost Červený klobouk, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace.

Každý návštěvník užívá internetové stránky cervenyklobouk.cz na vlastní riziko. Společnost Červený klobouk, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek cervenyklobouk.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti.


© 2015 Červený klobouk, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena