architektura a stavitelství

Atelier Červený klobouk zpracuje architektonickou studii pro všechny typy staveb - bytové, administrativní, občanské, průmyslové aj. Provádíme architektonické návrhy novostaveb i rekonstrukcí. Navrhujeme objekty v nízkoenergetickém i pasivním standardu.
Vypracujeme individuální architektonickou studii na míru Vašim potřebám, která řeší vzhled, dispozice, materiály a zohledňuje hledisko stavební a technologické. Při návrhu respektujeme i Vaše představy o výsledné ceně za realizovanou stavbu. Řešíme osazení objektu do terénu, napojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu. Součástí je i návrh zeleně okolí stavby. Návrhy doplňujeme 3D vizualizacemi případně i zákresem do fotografie.
Při realizaci rozsáhlejších komplexů či investičně významných staveb/celků zpracujeme před realizací samotné architektonické studie posouzení investičního záměru z architektonického, urbanistického a stavebního hlediska, analýzu využitelnosti prostoru, hmotovou/objemovou studii, ideovou studii a studii proveditelnosti. Při architektonickém návrhu vycházíme z již existujících územních plánů, v případě potřeby navrhujeme úpravu územního plánu.
Nabízíme komplexní zpracování projektové dokumentace, koordinaci při výstavbě a poradenství. Projektovou dokumentaci zpracujeme ve všech jejích fázích. Projekty vyžadované stavebním úřadem jsou zpracovávány v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. včetně jeho prováděcích vyhlášek. Současně s projektovou dokumentací zajistíme i inženýrskou a kontrolní činnost.